24
Μαρ

Ανακοίνωση - Ενημέρωση σχετικά με τους συμμετέχοντες στο πρωταθλημα 8*8 Αττικής

Αγαπητοί συνάδελφοι, Μετά την προγραμματισμένη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις που διεξάγεται το πρωτάθλημα 8*8 Αττικής, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Παρά την ενημέρωση που υπήρξε μέσω sms μηνύματος για την παρουσία εκπροσώπου από τις ομάδες δυστυχώς δεν υπήρξε απαρτία. Συγκεκριμένα δεν προσήλθε εκπρόσωπος από τις ομάδες: Π.Υ. Μεγάρων, Π.Υ. Νέας Μάκρης, 1ης ΕΜΑΚ, 9ος Αθηνών, 8ος Αθηνών, 1ος Πειραιά και Ακαδημία. 2. Τέθηκε το θέμα των αναβληθέντων αγώνων προς συζήτηση. 3. Τέθηκε το θέμα των τυπικών υποχρεώσεων που δεν έχουν τηρηθεί για συμμετοχή των ομάδων μέχρι και σήμερα.

Έγινε συζήτηση από τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους και προέκυψαν οι παρακάτω εισηγήσεις προς την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του πρωταθλήματος:

1. Σχετικά με τους αναβληθέντες αγώνες οι εκπρόσωποι των ομάδων να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να προσκομίσουν μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου, πρόγραμμα για τους αγώνων που έχουν αναβληθεί. Για διευκόλυνση του προγραμματισμού, το πρωτάθλημα μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016. 2. Σχετικά με τις εκκρεμότητες που δεν έχουν τηρηθεί από κάποιες ομάδες, καταχρηστικά να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις έστω κι εκτός χρονικών ορίων, όπως αυτά προβλέπονται από τους κανόνες διεξαγωγής του πρωταθλήματος, μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου.

Οι παραπάνω εισηγήσεις έγιναν αποδεκτές από όλους τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των ομάδων και εδόθησαν προς την επιτροπή διεξαγωγής του πρωταθλήματος η οποία είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικά.

Ο υπεύθυνος τμήματος ποδοσφαίρου Ξηρόκωστας Κωνσταντίνος Επιπυραγός