22
Δεκ

Πρόσκληση εκπροσώπων ομάδων 8*8, σε 1η συνάντηση

 

clip_image002

Α θ λ η τ ι κ ή Έ ν ω σ η

Π υ ρ ο σ β ε σ τ ώ ν Ε λ λ ά δ α ς

Hellenic Athletic Firefighters Association

coa_hellenic_fire_service-svg
  «Πρόσκληση εκπροσώπων ομάδων 8*8, σε 1η συνάντηση » Την Παρασκευή και περί ώρα 13:00 καλούμε όλα τα μέλη μας εκπροσώπους των ομάδων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 8*8 για το νομό Αττικής, να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του ΑΠΣ (Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος) για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των ομάδων. Διαβάστε περισσότερα εδώ