30
Σεπ

Μελέτη - «Δείκτες ικανότητας για άσκηση και παράγοντες κινδύνου σε επαγγελματίες πυροσβέστες»

Α  θ  λ  η  τ  ι  κ  ή     Έ  ν  ω  σ  η

Π υ ρ ο σ β ε σ τ ώ ν  Ε λ λ ά δ ο ς

Hellenic Athletic Fire – fighters Association

Αθήνα  03Απριλίου    2018

                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ: 12

                                                           ΠΡΟΣ:  Όλες τις Υπηρεσίες του Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: Μελέτη - «Δείκτες ικανότητας για άσκηση και παράγοντες κινδύνου σε επαγγελματίες πυροσβέστες»

.

Αγαπητά μέλη

Ο συνάδελφος και μέλος του Δ.Σ. της ΑΕΠΕ Ζαφείρης Αθανάσιος , σε συνεργασία με το εργαστήριο Κλινικής Εργοσπιρομετρίας  Άσκησης & Αποκατάστασης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκτελεί έρευνα που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με θέμα «Δείκτες ικανότητας για άσκηση και παράγοντες κινδύνου σε επαγγελματίες πυροσβέστες».

Στόχος της έρευνας είναι η ευαισθητοποίηση των πυροσβεστών και των εμπλεκόμενων φορέων, για τον έγκαιρο έλεγχο και την πρόληψη  καρδιοναπνευστικών νοσημάτων καθώς και η σημασία της αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης, σε σχέση με τις απαιτήσεις του επαγγέλματός μας.

Στα πλαίσια αυτά, όσοι από τα μέλη μας είναι άνω των 35 ετών, άνδρες, με ειδικότητα μαχίμου, εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, καλούνται να προβούν σε δωρεάν καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης και συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου, διάρκειας περίπου 1 ώρας. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Κλινικής Εργοσπιρομετρίας Άσκησης & Αποκατάστασης στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο μελέτης, Ζαφείρη Αθανάσιο, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

τηλ. 6948387687, email: azafeiri@med.uoa.gr

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας

       Άγγελος   Τριπολιτσιώτης

Αρχιπύραρχος

 

 

 

Κωσταντίνος Τέγας

Πυροσβέστης