10
Μαρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019 ΑΕΠΕ

sxedio labaro

Α  θ  λ  η  τ  ι  κ  ή       Έ  ν  ω  σ  η

Π υ ρ ο σ β ε σ τ ώ ν Ε λ λ ά δ ο ς

Hellenic Athletic Fire – fighters Association

                                                    Αριθ. Πρωτ: 27

Αθήνα      13/02/2019

 

 

ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕΠΕ 2019 »

 

Γνωρίζουμε σε όλα τα μέλη της Αθλητικής Ένωσης Πυροσβεστών Ελλάδος ότι την 10 Mαρτίου   2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Συνέλευση της Α.Ε.Π.Ε., στην Αίθουσα Συσκέψεων Α.Π.Σ., Μουρούζη 4, Αθήνα.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 17/03/2016 ημέρα Κυριακή, στον ίδιο χώρο και ώρα.

Τα θέματα συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

1.   Γενικός απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 2017 – 2019.

2.   Διοικητικός Απολογισμός έτους 2018: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων.

3.   Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018.

4.   Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2019.

5.   Διαδικασία εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), Εφορευτικής Επιτροπής και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

6.   Επιλογή Εκπροσώπων σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Οργανώσεις.

7.   Διαδικασία εκλογών Εφορευτικής Επιτροπή

8.   Ψήφιση επιτίμων μελών.

9.   Λοιπά θέματα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.

Μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. οφείλουν:

α.Να έχουν τακτοποιήσει προς την ΑΕΠΕ τις οικονομικές τους υποχρεώσεις

β. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν προς το Δ.Σ. της Ένωσηςτην σχετική ηλεκτρονική αίτηση, η οποία θα είναι αναρτημένη στο site(aepe.gr), τουλάχιστον πέντε ημέρες από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μέχρι και 05/03/2019.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  μόνο ηλεκτρονικά μέσω email (info@aepe.gr).

             Για την αίτηση για το Δ.Σ. πατήστε εδώ.

             Για την αίτηση για την Ε.Ε. πατήστε εδώ.

    Η παρούσα πρόσκληση θα διακινηθεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο προς ενημέρωση των μελών, επίσης θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Π.Ε.

Παρακαλούνται οι κ. Διοικητές των Υπηρεσιών όπως μεριμνήσουν για την ανάρτηση αυτής στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

sxedio labaro

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Άγγελος Τριπολιτσιώτης Αρχιπύραρχος

 

 

Τέγας Κωνσταντίνος

Πυροσβεστης